– Wielkość finansowania inwestycji przez KfW IPEX-Bank wynosi 194 mln USD
-Projekt PCC wnosi wkład w zabezpieczenie dostaw surowców dla przemysłu Niemiec
– SMS Siemag wykonawcą inwestycji pod klucz

Duisburg, 11 czerwca 2015 roku Spółka celowa PCC BakkiSilicon hf, której większościowym akcjonariuszem jest PCC SE, otrzyma z KfW IPEX-Bank kredyt inwestycyjny w wysokości 194 mln USD (ok. 170 mln €) na budowę supernowoczesnego zakładu produkcji krzemometalu. Łączne nakłady inwestycyjne związane z realizacją projektu „PCC BakkiSilicon Projekts” nieopodal miejscowości Húsavík na północy Islandii wyniosą prawie 300 mln USD (ok. 265 mln €). Struktura kredytu przyznanego na okres 15 lat przewiduje oprócz ubezpieczenia kredytów eksportowych Hermes również wykorzystanie niewiązanych gwarancji kredytowych, tzw. gwarancji UFK.

Gwarancje UFK to narzędzie wsparcia przez rząd federalny Niemiec zagranicznych projektów surowcowych uznanych za kwalifikowane lub mających szczególne znaczenie państwowe dla Republiki Federalnej Niemiec. „W związku z renesansem przemysłu przetwórczego w wielu krajach i coraz większym znaczeniem Chin obserwujemy zaostrzającą się konkurencję o surowce. Dlatego bardzo się cieszymy, że poprzez inwestycję w Islandii możemy wnieść wkład w zabezpieczenie dostaw surowców dla niemieckiego przemysłu”, mówi dr Peter Wenzel, Executive Vice President PCC.

Jądrem projektu jest huta do wytopu krzemu PCC BakkiSilicon hf. Po ukończeniu inwestycji instalacja ta będzie jedną z najnowocześniejszych zakładów produkcji krzemu na świecie. Roczna moc produkcyjna wyniesie ponad 32 tys. ton krzemometalu wysokiej czystości. Większa część produkcji została już zakontraktowana w ramach długoterminowych umów na dostawy tego materiału do niemieckich firm, co pozwoli na zmniejszenie uzależnienia od zmienności rynków spotowych surowców. Znaczącym odbiorcą krzemometalu jest przemysł aluminiowy, gdzie wykorzystywany jest on jako metal stopowy. Ponadto wzrost popytu na krzemometal wysokiej jakości obserwuje się także ze strony przemysłu chemicznego i elektrotechnicznego.

Większość niezbędnego do produkcji krzemu surowca, czyli kwarcytu, będzie dostarczana do huty w ramach długoterminowej umowy na odbiór tego materiału z kopalni PCC w Polsce. Dostawy niezbędnej w procesie produkcyjnym energii zapewni w ramach długoterminowej umowy firma Landsvirkjun, państwowy islandzki dostawca energii. Za budowę instalacji pod klucz odpowiada firma SMS Siemag AG z Dusseldorfu, jeden z wiodących dostawców technologii dla hut i walcowni na świecie. W wyniku projektu utworzonych zostanie bezpośrednio 120 nowych miejsc pracy. Dla KfW IPEX-Bank jest to pierwsze duże komercyjne przedsięwzięcie tego rodzaju w Islandii, które zostanie sfinansowane w metodzie finansowania projektów.

Film o projekcie produkcji krzemometalu PCC w Islandii (EN):

Video PCC Bakki


Budowa infrastruktury dla zakładu do produkcji krzemometalu, który zostanie wybudowany w nowo powstającym parku przemysłowym na północy Islandii, nieopodal Húsavík.